24 Kwiecień 2018   imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
SŁUŻBA LITURGICZNA / STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ

Msza święta składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych, tworzących razem jeden akt kultu.
Pozostałe obrzędy rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne części Mszy Świętej obejmują różne elementy: modlitwy, czytania, pozdrowienia, aklamacje, obrzędy, znaki i procesje. W pewnych momentach Mszy zachowujemy święte milczenie.

I.Obrzędy wstępne:
◦Wejście z towarzyszącym śpiewem
◦Pozdrowienie wiernych
◦Słowo wprowadzenia (dowolne)
◦Akt pokutny
◦Kyrie eleison (o ile nie zaszło w akcie pokutnym)
◦Gloria in excelsis Deo
◦Modlitwa

II.Liturgia Słowa Bożego:
◦Czytania biblijne
◦Śpiewy między czytaniami
◦Sekwencja
◦Ewangelia
◦Homilia
◦Wyznanie wiary
◦Modlitwa powszechna

III.Liturgia ofiary (Eucharystyczna):
◦Przygotowanie darów ofiarnych
◦Modlitwa Eucharystyczna
◦Obrzędy komunijne

IV.Obrzędy końcowe:
◦Ogłoszenia duszpasterskie
◦Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
◦Rozesłanie-> Liturgiczna Służba Ołtarza <-